انواع اکانت ایکس باکس


۱-اکانت ظرفیت کامل : این اکانت شامل دو ظرفیت هوم و عادی میباشد و امکان وارد شدن در ۲ کنسول را دارد.

۲-اکانت ظرفیت هوم : در این اکانت هم بصورت آفاین و هم آنلاین امکان بازی کردن وجود دارد و نیازی به ساین بودن همیشگی برای اجرای بازی ندارد.

۳-اکانت ظرفیت عادی : در این اکانت امکان بازی به صورت آنلاین و آفلاین وجود دارد با این تفاوت که برای اجرای بازی نیاز اتصال به اینترنت هست که بعد از ورود به بازی میتوان اینترنت را قطع نمود.