پیش ثبت نام PS5

با توجه به عرضه جهانی کنسول پلی استیشن ۵ در ۲۹ آبان ۹۹ تصمیم داریم تعدادی از این محصول را به صورت دو ودیعه ای در سایت سون گیم به فروش برسانیم.

تکمیل این فرم به منزله خرید قطعی نمی باشد و فقط اطلاعات شما جهت تماس برای مرحله دوم و ثبت نام قطعی در سایت ذخیره می گردد.

در مرحله دوم ثبت نام واجدین شرایط پس از تماس ما فرم جدیدی را دریافت خواهند کرد که برای خرید قطعی کنسول بوده و مبلغی به عنوان پیش پرداخت به مجموعه سون گیم پرداخت خواهند کرد.

توجه داشته باشید اولویت با کسانی است که زودتر فرم پیش ثبت نام را پر کرده باشند.