بازی The Witcher 3 که سال ها پیش برای کنسول های نسل هشتم منتشر شده بود برای کنسول های نسل نهم نیز تایید شد البته قرار است بازی برای کنسول های نسل نهم با بهبود کیفیت و اجرای بازی و لودینگ سریع در بازی به همراه باشد.

ادامه مطلب