در سال ۲۰۲۲ میلادی شرکتی تازه به وجود می‌آید که حاصل ترکیب شدن شرکت دیسکاوری با شرکت وارنرمدیا است و ۷۱ درصد سهام آن به سهام‌دارهای شرکت AT&T و ۲۹ درصد سهام آن به سهام‌دارهای شرکت دیسکاوری داده می‌شود. دیوید زاسلاو، مدیرعامل این شرکت بزرگ و جدید میشود. از تاثیر این اتفاق بر ۱۱ استودیو […]

ادامه مطلب