این عنوان که شاهد نمایشی از آن در مراسم اخیر سونی بودیم التدا قرار بود تعطیلات ۲۰۲۰ منتشردر کوارتر دوم سال ۲۰۲۱ (۱۲ فروردین الی ۹ تیر ۱۴۰۰) عرضه خواهد شد.

ادامه مطلب