بازی Dwarfheim دیروز به‌صورت دسترسی پیش از موعد برای پلتفرم استیم روی کامپیوترهای شخصی منتشر شد که در سبک استراتژی همزمان کو‌آپ است. این بازی که بر حالت‌های بازی چندنفره متمرکز است، با سبک استراتژی همزمان ترکیب شده و دارای چند حالت کو‌آپ است.

ادامه مطلب