در بازه‌ی زمانی ۱۱ دسامبر (۲۱ آذر) تا ۱۷ دسامبر (۲۷ آذر) حساب ۲,۱۲۷,۴۵۴ بازیکنی که بیشتر از روش‌های تقلب مانند استفاده از نسخه‌ی X-Ray Vision، حالت نشانه گیری خودکار و تغییر مدل کاراکتر استفاده کرده‌اند، مسدود شده است. بازیکنانی که از X-Ray Vision استفاده کرده‌اند ۱۸ درصد، تغییر مدل کاراکتر ۳۱ درصد، حالت نشانه […]

ادامه مطلب